Lt    En

BALTA LETENA golden retrievers

 


 Spring, 2008


P
avasaris Kazio Binkio eilėraščių rinkinyje "Šimtas pavasarių"

Laukai pavasarėja.
Tik dar rytais šalčiukai.
Dangaus pakluonėms vaikštinėja
Debesų jaučiukai.

O man, kur pažiūriu - visur pavasariai,
Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas!
Išeini - aplinkui gyvenimo potvynis,
Visus širdies kalnus baigia apsemti.
Aplinkui tik dairosi akys nustebusios,
Kai mainos stebuklų stebuklai pasauly.
Pasislinkit į pakraščius debesys,
Kad matyčia sugrįžtančią saulę.O, šiandie aš skrajot ir dainuot pasirengęs!
Ei, tu, lengvasai vėjau iš priešpiečių,
Nuvalyk tik greičiau man padanges.
Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu lenktyniais.
Lik, pavasari, tarp pievų! -
Gaudyk savo varles, sliekus...
Paukštės ilstančios, - sudievu!
Aš pralenkiu ir palieku.


Šiandien sprogsta laukuose grūdų milijardai.
Ir galvas iškišę diegai pirmą kartą alsuoja.
Ir miško krūtinėj sula kunkuliuodama verda.
Visi paukščiai sujudę pakrūmėms balsuoja...
Lyja.
Kas nuvyto, -
Vėl atgyja.
Vakar viena,
Šiandie kita.
Visos pabalės
Atgijo.Cituota iš eilėraščių "Debesų jaučiukai", "Vėjavaikis", "Aplinkui tik dairosi akys nustebusios", "Galvon suaugę baras profesoriai", "Paldieninkų maršas"